Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 23.08.2017 10:26:12 

Amatérský Fotbalový Club Noční draci z. s.

ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA

Všeobecná organizační pravidla platná pro námi pořádané soutěže.
 

01. Organizační pravidla soutěže jsou povinni v plném rozsahu dodržovat všichni přihlášení hráči a zúčastněné osoby (hráči, trenéři, fanoušci apod.)


02. Dodržovat předpisy o nájmu  sportovní haly, šaten a ostatních prostorů. Řídit se pokyny správce, udržovat pořádek, neznečišťovat a jinak poškozovat  prostory  a  zařízení haly.


03. Užívat šaten pouze označených mužstvem daného zápasu, případně přiděleným správcem haly nebo sportoviště.


04. Při větším počtu zápasů v hracím dni, uvolnit šatnu po odehrání a očistě v co nejkratším čase.


05. Mužstvo daného zápasu se musí dostavit k odehrání zápasu dle daného rozpisu. Kapitán mužstva nahlásí připravený tým k odehrání nejpozději 10 min. před zahájením utkání a odevzdá soupisku hráčů.


06. Změna rozpisu zápasů je povolena pouze z vážných důvodů jak ze strany organizátora, tak ze strany startujících mužstev. Obě strany musí nejpozději 7 dní před zápasem změnu nahlásit.
Nevztahuje se  na uzavření haly s technických důvodů!
Každá změna  bude individuálně posouzena organizátorem.


07. Hráči nastupující k odehrání zápasu nesmějí být pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.


08. Hráči připravující se na zápas se smí rozcvičovat a jinak připravovat pouze na své polonině hrací plochy, která je určená v rozpise zápasů (domácí X hosté).


09. V prostoru střídačky je zakázán pohyb cizích osob (fanoušci, nehrající hráči apod.). Mohou zde být pouze aktivní hráči daného zápasu.


10. Každé mužstvo musí mít zvoleného kapitána (resp. zástupce). Povinnosti kapitána je být řádně označen kapitánskou páskou po dobu celého utkání. Kapitán je jediným prostředníkem mezi mužstvem a pořadatelem.


11. Každý hráč nastupuje k odehrání utkání na vlastní riziko. Hráči nejsou pojištěni organizátorem pro případ úrazů, ostatní újmy a poškození zdraví. Hráči jsou si vědomi vlastního zdravotního stavu.

12. Startovat smí hráči od 15-ti let (v den zápasů musí mít min. 15 let). Výjimku povoluje pořadatel.

13. Hráč, který v den konání soutěže nedovršil 18 let, je povinen pořadatelům doložit souhlasné stanovisko z účasti na soutěži podepsané od rodiče nebo zákonného zástupce. Bez tohoto potvrzení nebude hráči umožněn nástup na hřiště. Potvrzení si je možno vyžádat u pořadatele.

14. Počet přihlášených hráčů na zápas: podle konkrétních podmínek turnajů, určuje pořadatel.


15. Přihlášené týmy jsou povinné vyplnit řádně přihlášku, kterou obdrží od organizátora, ve které uvedou pravdivé údaje o všech startujících hráčích.

16. Startovné se hradí dle požadavku organizátora a to nejpozději před zahájením soutěže.Startovné je nevratné!

17. Hráči smí startovat v dané soutěži pouze za jeden tým.

18. Hráči souhlasí s úpravou pravidel pro jednotlivé soutěže, s kterými budou včas seznámení.


19. Hráči nastupující na zápas bez vlastních dresů smí hrát pouze, pokud horní část dresu (tričko) je barevně jednotné se všemi spoluhráči (mimo brankáře) avšak odlišná od soupeře. V případě špatné rozlišnosti hráče bez vlastních originálních dresů, nebo pokud je barevnost obou týmů podobná (v to případě HOSTÉ) dostanou rozlišovací dresy, které zajistí pořadatel.


20. Všichni soutěžící musí dodržovat všeobecné podmínky pro FAIR PLAY hru. Za porušení herních pravidel může pořadatel potrestat tým odebráním bodů nebo individuálně jednoho nebo více hráčů STOP zápasem. V případě hrubého nesportovního chování si pořadatel vyhrazuje právo exemplárně potrestat jak celý tým, tak i jednotlivého hráče a to vyřazením z dané soutěže.
Celá pravidla jsou postavena pro maximální hratelnost a nedávají prostor pro nesportovní chování. Všechny tresty budou individuálně a z maximálního lidského přístupu posouzeny pořadatelem.


21. REGISTROVANÝM HRÁČEM SE ROZUMÍ: hráč s registrací ČMFS, který se zúčastňuje zápasů, trénuje a jinak připravuje i po dobu zákazu startu (trest, zranění apod.). Neplatí po ukončení činnosti a to po uplynutí jednoho roku. Podrobnější informace u pořadatele soutěže.


22. Protest proti odehranému zápasu včetně nesouhlasu ze soupiskou soupeře je nutno podat před podpisem kapitána na ZÁPISU O UTKÁNÍ, popřípadě když nebude ZÁPIS O UTKÁNÍ prováděn (jednodenní turnaj apod.) tak ihned po ukončení utkání a to pořadatelům. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel!

TOPlist